444 7 488
+90 (312) 472 11 41
info@hitittrans.com
      TR   | ENG  
1

Hakkımızda

Bilgi Güvenliği Politikamız

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
 
Doküman No PLT.01
Yayın Tarihi 01.12.2013
Revizyon No 01
Revizyon Tarihi 10.05.2018
 
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ sunan Hitit Gümrük ve Hitit Trans olarak BGYS kapsamında;
İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı  HİTİT GRUP’un bilgi varlıklarını korumak,  bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 
Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.
 
 
Gizlilik:
Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
 
Bütünlük:
Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
 
Erişebilirlik:
Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
 
Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 
Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
 
Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak.
 
İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
 
Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
 
Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
 
Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

HİTİT TRANS

Tüm uluslararası nakliye ihtiyaçlarınız ve fiyat teklifi almak için bize ulaşın.

1